Obnova vozového parku električiek v Bratislave

Projekt je pokračovaním riešenia situácie MHD v Bratislave, pričom hlavnými užívateľmi projektu sú obyvatelia a návštevníci mesta Bratislava. Bratislava je oblasť s každodennou vysokou migráciou obyvateľstva, ktoré nemá trvalý pobyt v Bratislave za prácou. Predpokladá sa, že denne do mesta dochádza až 200 000 ľudí a teda v bežný pracovný deň sa tu nachádza okolo 650 000 ľudí a väčšina z nich využíva služby MHD ako aj medzimestskej integrovanej dopravy.

Projekt svojím zameraním priamo nadväzuje na projekt zrealizovaný v rámci OPD do konca roka 2015. Dopravný podnik Bratislava obstaral 45 ks nových nízkopodlažných obojsmerných električiek. Tieto boli doplnené v rámci tohto projektu o ďalších 15 jednosmerných električiek. Nové električky zvýšia komfort a úroveň cestovania a obyvatelia sa ich používaním dostanú pohodlne na miesto určenia bez ohľadu na situáciu na cestách. Zároveň by nové vozidlá mali pomôcť zvýšiť záujem o verejnú osobnú dopravu v hlavnom meste. Na nákup 15 električiek prispel Operačný program integrovaná infraštruktúra z Prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava sumou takmer 35 mil. eur, 85 % prostriedkov bolo z Kohézneho fondu EÚ.

Základné informácie

Názov projektu:
Obnova vozového poarku električiek v Bratislave
Kód:
23140210003
Operačný program:
Operačný program Doprava
Miesto realizácie – VÚC:
BA, mesto Bratislava
Prijímateľ:
Dopravný podnik Bratislava, IČO 00492736
Celková zazmluvnená projektu:
115 350 000 EUR
Výška poskytnutého NFP:
109 582 500 EUR
Objem vyčerpaných prostriedkov:
115 350 000 EUR

Ďalšie úspešné projekty

Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov
Operačný program Doprava
TN, NR, KE, TT, PO, BA • 156 151 387,30 €
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
Operačný program Doprava
PO • 83 868 373,00 €
Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 67 816 653,85 €