Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov

Projekt nových vlakov nadviazal na už úspešne zrealizovaný projekt Obnovy železničných koľajových vozidiel ZSSK. Tento projekt bol však úzko prepojený na integrovaný dopravný systém dvoch najväčších miest na Slovensku – Bratislavy a Košíc. Dosah integrovaného dopravného systému je v okruhu 100 km od epicentra. V rámci projektu bolo dodaných 9 elektrických poschodových jednotiek, z toho 5 premáva na tratiach v okolí Bratislavy a 4 v okolí Košíc.

Zároveň sa zaobstaralo 20 dieselových motorových jednotiek, ktoré boli rozdelené pre obe mestá na polovicu. Všetkých 34 vlakov bolo dodaných v priebehu rokov 2014 a 2015. Operačný program Doprava poskytol nenávratný finančný príspevok na tento veľký projekt v hodnote takmer 170 miliónov eur (z toho 85 % je hradených z Kohézneho fondu Európskej únie a 15 % zo štátneho rozpočtu). Nové vlaky boli uvedené do prevádzky s cieľom zlepšiť kvalitu verejnej dopravy, a tým k nej pritiahnuť viac cestujúcich z áut.

Základné informácie

Názov projektu:
Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS
Kód:
23140210001
Operačný program:
Operačný program Doprava
Miesto realizácie – VÚC:
TN, NR, KE, TT, PO, BA
Prijímateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., IČO 35914939
Celková suma projektu:
164 369 881,38 EUR
Výška poskytnutého NFP:
156 151 387,3 EUR
Objem vyčerpaných prostriedkov:
164 369 881,35 EUR

Ďalšie úspešné projekty

Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 67 816 653,85 €
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
Operačný program Doprava
PO • 83 868 373,00 €
Obnova vozového parku električiek v Bratislave
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 109 582 500,00 €