Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie

Výstavbu električkovej trate do Petržalky odštartoval eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn 2. decembra 2013. Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia Starého mosta, ktorý bol pre chodcov sprístupnený už v máji 2016. Električky po ňom začali premávať v júli. Po 55 rokoch tak do najväčšieho bratislavského sídliska dorazila opäť električka.

Vďaka nej sa Petržalčania dostanú rýchlo a ekologicky priamo do centra mesta. Ľudia tento projekt vnímali predovšetkým cez vynovený Starý most, ale najzásadnejšou zmenou je práve úplne nový spôsob dopravy z a do najväčšieho sídliska na Slovensku. Európska únia prispela na projekt cez Operačný program Doprava, prioritná os č. 4 viac ako 60 miliónmi eur. Druhá časť projektu, dobudovanie električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, je plánovaná tiež z eurofondov. Projekt sa bude uchádzať o príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

Základné informácie

Názov projektu:
Nosný systém mestskej hromadnej dopravy
Kód:
23140110014
Operačný program:
Operačný program Doprava
Miesto realizácie – VÚC:
BA, mesto Bratislava
Prijímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 00603481
Celková suma projektu:
71 385 951,42 EUR
Výška poskytnutého NFP:
67 816 653,85 EUR
Objem vyčerpaných prostriedkov:
60 116 025,09 EUR

Ďalšie úspešné projekty

Obnova vozového parku električiek v Bratislave
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 109 582 500,00 €
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
Operačný program Doprava
PO • 83 868 373,00 €
Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov
Operačný program Doprava
TN, NR, KE, TT, PO, BA • 156 151 387,30 €