Diaľnica D1 Fričovce – Svinia

Úsek diaľnice D1 Fričovce – Svinia je súčasťou základnej európskej TEN-T siete – koridoru Rýn – Dunaj. Otvorením tejto diaľnice pre motoristov sa na Slovensku zcelil druhý najdlhší diaľničný úsek, v dĺžke takmer 140 km, a teda je možné ísť po diaľnici súvisle od Ružomberka až po Prešov. V porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy I/18 ušetrili motoristi cestou po novej diaľnici 5 minút.

Nová diaľnica odbremenila predovšetkým obce Hendrichovce, Bertotovce a Chminiansku Novú Ves. Cez tieto lokality vedie cesta prvej triedy I/18, po ktorej denne prešlo 15-tisíc áut. Diaľnica v tomto úseku preberie všetku tranzitnú dopravu, čím uvoľní existujúce cesty na účely regionálnej a vnútroregionálnej dopravy. Taktiež zlepší a zrýchli prístup do regiónu.

Financovanie: Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Doprava z Kohézneho fondu, Prioritná os 2. Zmluvná cena predstavuje sumu 1 129 441 090,69 eura bez DPH, z toho väčšinu pokryli zdroje EÚ. Realizáciou projektu naplnili stanovené ciele: zníženie počtu nehodovosti, zníženie časových strát, zvýšenie služieb v dotknutej lokalite, zníženie operačných nákladov a nákladov na prevádzku najmä v súvislosti s vysokým podielom ťažkej dopravy na celkovej doprave a zníženie hluku a emisií.

Základné informácie

Názov projektu:
D1 Fričovce - Svinia
Kód:
23120110005
Operačný program:
Operačný program Doprava
Miesto realizácie – VÚC:
PO
Prijímateľ:
Národná dialničná spoločnosť, a.s., IČO 35919001
Celková suma projektu:
83 868 373 EUR
Výška poskytnutého NFP:
83 868 373 EUR
Objem vyčerpaných prostriedkov:
79 899 829,65 EUR

Ďalšie úspešné projekty

Obnova vozového parku električiek v Bratislave
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 109 582 500,00 €
Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 67 816 653,85 €
Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov
Operačný program Doprava
TN, NR, KE, TT, PO, BA • 156 151 387,30 €