Zásady ochrany osobných údajov

Aplikácia ITMS2014+ je bezplatná a poskytované služby sú poskytované bezplatne.

Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov o pravidlách pri zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní osobných údajov, ak sa návštevník rozhodne používať služby aplikácie ITMS2014+.

Ak sa rozhodnete použiť služby ITMS2014+, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií týkajúcich sa týchto pravidiel. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, slúžia na poskytovanie a zlepšenie poskytovaných služieb. Získané informácie nebudeme používať ani zdieľať s nikým okrem nástrojov, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Pojmy používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné v ITMS2014+, pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Pre zlepšenie poskytovaných služieb, ktoré ste sa rozhodli využiť, môžeme požadovať, aby ste nám poskytli určité osobné informácie. Informácie, ktoré požadujeme, sa uchovajú a používajú sa v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Aplikácia využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať informácie použité na vašu identifikáciu.

Odkaz na zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb tretích strán, ktoré používa aplikácia ITMS2014+

Log Data

Chceme Vás informovať, že v prípade chyby v aplikácie pri jej používaní, zhromažďujeme údaje a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) vo vašom telefóne s názvom Log Data. Tieto údaje môžu obsahovať informácie, ako je adresa IP vášho zariadenia, názov zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia aplikácie pri používaní našej služby, čas a dátum vášho používania služby a ďalšie štatistiky

Cookies

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré sa bežne používajú ako anonymné jedinečné identifikátory. Tieto sú odosielané do vášho prehliadača z navštívených webových stránok, ktoré sú uložené vo vnútornej pamäti vášho zariadenia.

Naše služby “cookies” výslovne nepoužívajú. Aplikácia však môže použiť kód tretích strán a knižnice, ktoré používajú “súbory cookie” na zhromažďovanie informácií a zlepšenie svojich služieb. Máte možnosť buď tieto súbory cookie prijať alebo odmietnuť a vedieť, kedy sa do vášho zariadenia odosiela súbor cookie. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, nebudete môcť používať niektoré časti na3ich služieb.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a fyzické osoby tretích strán z nasledujúcich dôvodov:
  • Poskytovanie služieb v našom mene
  • Zjednodušenie nami poskytovaných služieb
  • Vykonanie služieb súvisiacich so službami alebo pri analýze využívania našich služieb

Chceme informovať používateľov tejto služby, že tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným informáciám. Dôvodom je splnenie úloh, ktoré im boli pridelené v našom mene. Sú však povinní nezverejňovať alebo používať získané informácie na akýkoľvek iný účel.

Bezpečnosť

Vážime si vašu dôveru v poskytnutí Vašich Osobných informácií, a preto sa snažíme použiť prijateľné komerčne prostriedky na ich ochranu. Pamätajte však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je 100% bezpečná a spoľahlivá a nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky

Naše služby môže obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na danú stránku. Upozorňujeme, že tieto externé stránky nie sú prevádzkované nami. Preto dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naše služby nie sú adresované pre osoby vo veku menej ako 13 rokov. Vedome nechceme zhromažďovať osobné údaje detí do veku 13 rokov. V prípade, že zistíme, že dieťa vo veku do 13 rokov nám poskytlo osobné údaje, okamžite ho vymažeme z našich serverov. Ak ste rodič alebo poverená osoba a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné informácie, kontaktujte nás, aby sme mohli urobiť potrebné kroky na ich výmaz.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať pravidlá ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Tieto zmeny sú účinné ihneď po ich uverejnení na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.