Plánovaná výzva

výzva na predkladanie žiadostí o NFP – skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií)

marec 2019
Neurčené
Operačný program Kvalita životného prostredia
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
2 000 000,00 €
Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

výzva na predkladanie žiadostí o NFP – skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií)
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
2 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
3.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010060 - 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
bez kategórie regiónov
  • 31831001006 - C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Vybrané kritériá oprávnenosti

  • Príspevková organizácia (Slovensko)
  • Banskobystrický kraj
  • Bratislavský kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  • Žilinský kraj