Plánovaná výzva

INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

február 2019
máj 2019
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
1 300 000,00 €
Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Uzavretá

Základné údaje

INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
Áno
1 300 000,00 €
Zverejnenie
Uzavretá
2.2019
5.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
304010 - 1. Využívanie inovačného potenciálu
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
bez kategórie regiónov
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Zlínský kraj
 • Žilinský kraj
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Chorvátsko
 • Írsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Taliansko