Plánovaná výzva

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií

máj 2019
Neurčené
Integrovaný regionálny operačný program
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
141 009 924,00 €
Sprostredkovateľský orgán IROP - MKSR
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
Áno
141 009 924,00 €
Zverejnenie
Otvorená
5.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
SORO_IROP_MKSR - Sprostredkovateľský orgán IROP - MKSR
00165182
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302030 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
menej rozvinuté regióny
302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
rozvinutejšie regióny
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

  • menej rozvinuté regióny
  • rozvinutejšie regióny
  • Banskobystrický kraj
  • Bratislavský kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  • Žilinský kraj