Často kladené otázky

VČ-X/ Prihlásenie sa do ITMS2014+

IČO sa vypĺňa len pri subjektoch zo SR a ČR.  V prípade zahraničného subjektu z inej krajiny ako ČR sa vypĺňa len údaj "Identifikátor zahraničného subjektu", podľa toho aký typ identifikátora žiadateľ zvolí (VAT, DIČ, číslo z registra, Iné).
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Používateľské konto do ITMS II nie je možné použiť pre prístup do ITMS2014+.
 
Pre prístup do verejnej časti ITMS2014+ je potrebné si zriadiť nové používateľské konto. Formulár žiadosti  o aktiváciu konta (ŽoAK) do verejnej časti ITMS2014+ je dostupný na nasledujúcom linku.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Vzhľadom na opakujúce sa kybernetické útoky na systém ITMS2014+ bol zo strany správcu systému dočasne obmedzený prístup z jednotlivých krajín sveta s výnimkou Slovenskej republiky a krajín zapojených do operačných programov cezhraničnej spolupráce využívajúcich ITMS2014+. Aktuálne pracujeme na systéme nových bezpečnostných prvkov infraštruktúry, ktorý obmedzenie podľa krajiny prístupu vyžadovať nebude.  
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie