Aktuality

ITMS2014+ integrované s Obchodným registrom SR
21. októbra 2015
V rámci systému ITMS2014+ pripravujeme viacero integrácií / prepojení s inými informačnými systémami verejnej správy. Tieto integrácie sa priamo alebo nepriamo budú dotýkať žiadateľov / prijímateľov finančných prostriedkov z EŠIF, t.j. vás ako používateľov, a procesov spojených s implementáciou EŠIF v SR v programovom období 2014 - 2020. Primárnym cieľom je používateľom uľahčiť prácu so systémom ITMS2014+...
Často kladené otázky => priebežná aktualizácia => priebežné sledovanie zo strany používateľov
7. septembra 2015
Sekciu Často kladené otázky pravidelne aktualizujeme, dopĺňame a rozširujeme. Zmeny sa týkaju nielen doplnenia nových podsekcií a v nich zahrnutých otázok a odpovedí, ale aj už existujúcich. Otázkami a odpoveďami sa snažíme reagovať na vaše otázky, dopyty, ktoré sa priamo týkaju ITMS2014+, ale aj iných oblastí implementácie EÚ fondov. Z týchto dôvodov odporúčame obsah sekcie Často kladené otázky priebežne...
Nové princípy ITMS2014+_PDF a video prezentácia
3. augusta 2015
Na konferencii iDEME OPIS Bratislava 2015 boli predstavené princípy, ktoré sa uplatňujú a budú uplatňovať pri úprave a rozvoji ITMS2014+. Z prezentácie ITMS2014+ sú k dispozícii PDF prezentácia a video záznam. Cieľom oboch médií je verejnosti a budúcim používateľom ITMS2014+ v skrátenej podobe priblížiť vízie, ciele a pripravované funkcionality a služby ITMS2014+.
Vyhlásená 1. výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci ITMS2014+
7. júla 2015
Dňa 3.7.2015 bola vyhlásená prvá výzva v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výzva je zameraná na aktivity spojené s kanalizáciou, ČOV a vodovody. Detailné informácie o výzve môžete získať na tomto linku. Pre vstup do detailu oznámenia kliknite na nadpis oznámenia.
Sprístupnenie verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
6. júla 2015
Vitajte na verejnej časti ITMS2014+ Verejná časť ITMS2014+ predstavuje nástroj na predkladanie elektronických formulárov a podpornej dokumentácie žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na ich ďalšie spracovanie zo strany poskytovateľov týchto finančných príspevkov. Ďalej predstavuje nástroj na predkladanie elektronických formulárov a podpornej dokumentácie vo fáze realizácie projektov financovaných...