Aktuality

Cvičné ITMS2014+ sprístupnené používateľom verejnej časti
Stredná priorita
19. novembra 2016
Dovoľujeme si vám oznámiť, že sme používateľom verejnej časti iTMS2014+ sprístupnili cvičnú verziu ITMS2014+. Cieľom tejto aktivity je sprístupenenie verzie ITMS2014+, v rámci ktorej si používatelia môžu skúšať, cvičiť funkcionalitu ITMS2014+, úpravy formulárov a pod. Pre prihlásenie sa do cvičnej verzie sa využívajú tie isté prihlasovacie údaje ako do ostrej verzie ITMS2014+. Pravidlá pre používanie...
Uvoľnenie verzie 8.3 a popis zmien verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
13. novembra 2016
Dňa 12.11.2016 bola do prevádzky uvoľnená verzia 8.3 ITMS2014+. Na uvedenom linku https://trello.com/c/JGoAxBqD/12-popis-zmien-verejnej-casti je k dispozícii .pdf dokument popisujúci najdôležitejšie zmeny funkcionalít verejnej časti ITMS2014+ z pohľadu koncového používateľa.
Sprístupňujeme plán verzií ITMS2014+
Stredná priorita
9. októbra 2016
Pre zvýšenie informovanosti všetkých používateľov ITMS2014+ sme prostredníctvom aplikácie Trello vytvorili a sprístupnili plán verzií ITMS2014+. Plán verzií obsahuje číselné označenie verzie ITMS2014+, jej aktuálny stav spracovania a dátum (skutočný/predbežný) uvoľnenia verzie do produkčného používania. Spomínaný plán najdéte na tomto linku: https://trello.com/b/VVTTjMzK Aktuálne hľadáme aj spôsob...
Nové informácie ohľadne pripravovaného OpenData API ITMS2014+
2. júla 2016
Ak Vás zaujímajú informácie o pripravovanom OpenData API ITMS2014+, tak aktuálne informácie nájdete na nasledujúcom linku. OpenData API ITMS2014+ bude umožňovať verejnosti prostredníctvom technického rozhrania získavať dáta v štruktúrovanej podobe a najmä v aktuálnom čase. Verejnosť s týmtito dátami môže ďalej pracovať, ako napr. vytvárať vlastné analýzy a pohľady na zverejnené dáta, vytvárať aplikácie,...
Usmernenie k evidovaniu dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe verejného obstarávania v systéme ITMS2014+
Vysoká priorita
22. júna 2016
V nadväznosti na množiace sa otázky ohľadom evidovania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe verejného obstarávania v systéme ITMS2014+, vypracovalo CKO technické usmernenie, ktoré je k dispozícií v samostatnom dokumente.
Sprístupnenie statickej príručky pre používateľov verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
19. mája 2016
V súvislosti s používaním systému ITMS2014+ pripravujeme dva typy príručiek. Tieto príručky budú určené pre používateľov systému ITMS2014+. Ich cieľom je priblížiť vám prácu v systéme ITMS2014+, usmerniť vás pri práci v systéme ITMS2014+ a uľahčiť vám prácu so systémom ITMS2014+. V prvej fáze sme pre vás sprístupnili statickú príručku, ktorá je dostupná priamo v systéme ITMS2014+ a môžete ju využiť...
Možná nedostupnosť aplikácie ITMS2014+ dňa 12.05.2016
9. mája 2016
Dovoľujeme si Vás informovať o možnej nedostupnosti alebo spomalení aplikácie ITMS2014+ dňa 12.05.2016 v čase od 16:00 hod do 19:00 hod z dôvodu výkonu prác na infraštruktúre DataCentra. Snahou je, práce realizovať tak, aby k nedostupnosti ITMS2014+ v uvedenom termíne nedošlo.
Pomôžte nám vytvoriť lepšiu aplikáciu ITMS2014+. Staňte sa testerom použiteľnosti!
Vysoká priorita
23. marca 2016
Opätovne spúšťame možnosť širokej verejnosti prihlásiť sa do databázy testerov použiteľnosti ITMS2014+. Primárnym cieľom je testovanie použiteľnosti aplikácie ITMS2014+ a zber požiadaviek na funkcionality ITMS2014+ priamo od používateľov aplikácie. Aktivity realizované v roku 2015 ukázali potenciál pre zlepšovanie ergonómie, dizajnu a použiteľnosti aplikácie ITMS2014+. V rámci realizovaných aktivít...
Máme radi otvorený softvér!
Vysoká priorita
13. marca 2016
Zverejnili sme zoznam technológií, ktoré sa aktuálne používajú v rámci architektúry ITMS2014+. Linka je dostupná v pätičke stránok verejnej časti ITMS2014+. Zo zoznamu je jasné jedno, a to že máme radi otvorený softvér!
OpenData o eurofondoch = pomôžte nám vydefinovať dáta, o ktoré máte záujem
19. januára 2016
Jeden z princípov, ktorý sa snažíme v rámci ITMS2014+ uplatňovať, je poskytovanie zaujímavých informácií a dát verejnosti o eurofondoch v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Určité informácie a dáta už zverejňujeme ako napr. plánované a vyhlásené výzvy. V dohľadnej dobe k nim pribudnú informácie o schválených a neschválených žiadostiach o finančný príspevok a konkrétnych podporených projektoch....