Aktuality

Inicializácia zadávania údajov pri vytváraní osoby - integrácia ITMS2014+ na Register fyzických osôb
Vysoká priorita
17. februára 2017
Sprístupňujeme ďalšiu integráciu v rámci systém ITMS2014+. Do prevádzky sa dostalo prepojenie ITMS2014+ na Register fyzických osôb (RFO). Tieto integrácie a ich využitie sa dotýkajú používateľov verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+. Prínosom týchto integrácií je používateľom uľahčiť prácu pri evidovaní osoby do ITMS2014+. Pre používateľa to znamená, že v procese evidovania/vytvárania osoby pod subjektom...
Inicializácia zadávania údajov pri vytváraní verejného obstarávania - integrácia ITMS2014+ na Vestník ÚVO a Elektronický kontraktačný systém
Vysoká priorita
16. februára 2017
Systém ITMS2014+ sa podarilo prepojiť s ďalšími informačnými systémami. Do prevádzky sa dostalo prepojenie medzi ITMS2014+ na Vestník ÚVO a Elektronický kontraktačný systém (EKS). Tieto integrácie a ich využitie sa dotýkajú používateľov verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+. Prínosom týchto integrácií je používateľom uľahčiť prácu pri evidovaní verejného obstarávania do ITMS2014+. Pre používateľa...
Sprístupnené ďalšie dátové štruktúry v rámci OpenData API
Stredná priorita
1. februára 2017
V rámci OpenData API boli doplnené dátové štruktúry účtovných dokladov. V rámci API sú prístupné vybrané dáta účtovných dokladov, ktoré boli predložené zo strany prijímateľov na kontrolu na jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány. Link na OpenData API https://opendata.itms2014.sk/swagger?url=https://opendata.itms2014.sk/swagger.json#/ Ďalšie informácie su dostupné na https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/76
API pre OpenData v rámci ITMS2014+ sprístupnené ako beta verzia
Stredná priorita
14. januára 2017
Sprístupňujeme technické rozhranie API pre OpenData v rámci ITMS2014+. Nejde o finálne riešenie, ale o beta verziu, čo znamená, že API bude ešte predmetom zmien, rozšírení a pod., ktoré vyplynú z používania. Ďalšie a detailnejšie informácie je možné získať tu https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/64 Alebo sa priamo pozrite na API https://opendata.itms2014.sk/swagger?url=https://opendata.itms2014.sk/swagger.json#/
Cvičné ITMS2014+ sprístupnené používateľom verejnej časti
Stredná priorita
19. novembra 2016
Dovoľujeme si vám oznámiť, že sme používateľom verejnej časti iTMS2014+ sprístupnili cvičnú verziu ITMS2014+. Cieľom tejto aktivity je sprístupenenie verzie ITMS2014+, v rámci ktorej si používatelia môžu skúšať, cvičiť funkcionalitu ITMS2014+, úpravy formulárov a pod. Pre prihlásenie sa do cvičnej verzie sa využívajú tie isté prihlasovacie údaje ako do ostrej verzie ITMS2014+. Pravidlá pre používanie...
Uvoľnenie verzie 8.3 a popis zmien verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
13. novembra 2016
Dňa 12.11.2016 bola do prevádzky uvoľnená verzia 8.3 ITMS2014+. Na uvedenom linku https://trello.com/c/JGoAxBqD/12-popis-zmien-verejnej-casti je k dispozícii .pdf dokument popisujúci najdôležitejšie zmeny funkcionalít verejnej časti ITMS2014+ z pohľadu koncového používateľa.
Sprístupňujeme plán verzií ITMS2014+
Stredná priorita
9. októbra 2016
Pre zvýšenie informovanosti všetkých používateľov ITMS2014+ sme prostredníctvom aplikácie Trello vytvorili a sprístupnili plán verzií ITMS2014+. Plán verzií obsahuje číselné označenie verzie ITMS2014+, jej aktuálny stav spracovania a dátum (skutočný/predbežný) uvoľnenia verzie do produkčného používania. Spomínaný plán najdéte na tomto linku: https://trello.com/b/VVTTjMzK Aktuálne hľadáme aj spôsob...
Nové informácie ohľadne pripravovaného OpenData API ITMS2014+
2. júla 2016
Ak Vás zaujímajú informácie o pripravovanom OpenData API ITMS2014+, tak aktuálne informácie nájdete na nasledujúcom linku. OpenData API ITMS2014+ bude umožňovať verejnosti prostredníctvom technického rozhrania získavať dáta v štruktúrovanej podobe a najmä v aktuálnom čase. Verejnosť s týmtito dátami môže ďalej pracovať, ako napr. vytvárať vlastné analýzy a pohľady na zverejnené dáta, vytvárať aplikácie,...
Usmernenie k evidovaniu dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe verejného obstarávania v systéme ITMS2014+
Vysoká priorita
22. júna 2016
V nadväznosti na množiace sa otázky ohľadom evidovania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe verejného obstarávania v systéme ITMS2014+, vypracovalo CKO technické usmernenie, ktoré je k dispozícií v samostatnom dokumente.
Sprístupnenie statickej príručky pre používateľov verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
19. mája 2016
V súvislosti s používaním systému ITMS2014+ pripravujeme dva typy príručiek. Tieto príručky budú určené pre používateľov systému ITMS2014+. Ich cieľom je priblížiť vám prácu v systéme ITMS2014+, usmerniť vás pri práci v systéme ITMS2014+ a uľahčiť vám prácu so systémom ITMS2014+. V prvej fáze sme pre vás sprístupnili statickú príručku, ktorá je dostupná priamo v systéme ITMS2014+ a môžete ju využiť...