Aktuality

V rámci OpenData API sprístupnené nové dátové štruktúry a uvoľnené opravy identifikovaných chýb
Stredná priorita
15. augusta 2017
Dovoľujeme si informovať, že minulý týždeň bola do prevádzky uvoľnená nová verzia API pre publikovanie otvorených dát z ITMS2014+. Popis opráv a rozšírení v rámci API je dostupný na nasledovnej URL adrese https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/221?u=peter_k URL adresa na API https://opendata.itms2014.sk/ Odporúčame pracovať s verziou 2 (V2), nakoľko všetky nové rozšírenia...
Možnosť odoberať novinky a aktuálne informácie priamo z ITMS2014+
Stredná priorita
15. augusta 2017
V rámci portálu https://www.itms2014.sk a jeho jednotlivých stránok ako napr. aktuality, plánované výzvy, výhlásené výzvy a ukončené výzvy, bola doplnená možnosť prihlásenia sa k odoberaniu noviniek v rámci daného zoznamu/stránky. Možnosť nastavenia odoberania noviniek sa nachádza v spodnej časti zoznamu/stránky. Takto si vie používateľ jednoducho nastaviť zasielanie noviniek v rámci tých zoznamov/stránok,...
Inicializácia zadávania údajov pri vytváraní subjektu - integrácia ITMS2014+ na Register právnických osôb
Vysoká priorita
13. júla 2017
Sprístupňujeme ďalšiu integráciu v rámci systému ITMS2014+. Do prevádzky sa dostalo prepojenie ITMS2014+ na Register právnických osôb (RPO). Táto integrácia a jej využitie sa dotýkajú používateľov verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+. Prínosom tejto integrácie je používateľom uľahčiť prácu pri evidovaní subjektu do ITMS2014+. Pre používateľa to znamená, že v procese evidovania/vytvárania subjektu...
Nová verzia OpenData API sprístupnená
Stredná priorita
19. júna 2017
Dňa 16.6.2017 bola do prevádzky uvoľnená nová verzia OpenData API. Najdôležitejšou zmenou je zavedenie verzionovania API https://opendata.itms2014.sk/ Ďalšou doležitou zmenou je prechod API do "on-line" režimu nad produkčnou databázou ITMS2014+. Popis hlavných zmien a opráv je dostupný na tomto linku https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/115
Z ITMS2014+ sme sprístupnili dáta, verejnosť túto možnosť využila
20. apríla 2017
Sprístupníli sme dáta z ITMS2014+ prostredníctvom API a verejnosť túto možnosť využila. Aktuálne beží mikroobstrávanie na spracovanie dát z OpenData API ITMS2014+. Viac info je k dispozícii na tomto linku https://github.com/slovensko-digital/harvester.ecosystem/issues/6
Žiadosti o platbu v rámci OpenData API
Stredná priorita
18. februára 2017
OpenData API bolo rozšírené o dáta žiadostí o platbu. Link na API https://opendata.itms2014.sk/swagger?url=https://opendata.itms2014.sk/swagger.json#/ Ďalšie informácie o API https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/77
Inicializácia zadávania údajov pri vytváraní osoby - integrácia ITMS2014+ na Register fyzických osôb
Vysoká priorita
17. februára 2017
Sprístupňujeme ďalšiu integráciu v rámci systém ITMS2014+. Do prevádzky sa dostalo prepojenie ITMS2014+ na Register fyzických osôb (RFO). Tieto integrácie a ich využitie sa dotýkajú používateľov verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+. Prínosom týchto integrácií je používateľom uľahčiť prácu pri evidovaní osoby do ITMS2014+. Pre používateľa to znamená, že v procese evidovania/vytvárania osoby pod subjektom...
Inicializácia zadávania údajov pri vytváraní verejného obstarávania - integrácia ITMS2014+ na Vestník ÚVO a Elektronický kontraktačný systém
Vysoká priorita
16. februára 2017
Systém ITMS2014+ sa podarilo prepojiť s ďalšími informačnými systémami. Do prevádzky sa dostalo prepojenie medzi ITMS2014+ na Vestník ÚVO a Elektronický kontraktačný systém (EKS). Tieto integrácie a ich využitie sa dotýkajú používateľov verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+. Prínosom týchto integrácií je používateľom uľahčiť prácu pri evidovaní verejného obstarávania do ITMS2014+. Pre používateľa...
Sprístupnené ďalšie dátové štruktúry v rámci OpenData API
Stredná priorita
1. februára 2017
V rámci OpenData API boli doplnené dátové štruktúry účtovných dokladov. V rámci API sú prístupné vybrané dáta účtovných dokladov, ktoré boli predložené zo strany prijímateľov na kontrolu na jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány. Link na OpenData API https://opendata.itms2014.sk/swagger?url=https://opendata.itms2014.sk/swagger.json#/ Ďalšie informácie su dostupné na https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/76
API pre OpenData v rámci ITMS2014+ sprístupnené ako beta verzia
Stredná priorita
14. januára 2017
Sprístupňujeme technické rozhranie API pre OpenData v rámci ITMS2014+. Nejde o finálne riešenie, ale o beta verziu, čo znamená, že API bude ešte predmetom zmien, rozšírení a pod., ktoré vyplynú z používania. Ďalšie a detailnejšie informácie je možné získať tu https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/64 Alebo sa priamo pozrite na API https://opendata.itms2014.sk/swagger?url=https://opendata.itms2014.sk/swagger.json#/