Aktuality

ITMS2014+ umožňuje elektronické predkladanie formulárov - Žiadosť o NFP a Žiadosť o platbu
Vysoká priorita
15. januára 2018
V ITMS2014+ bola spustená funkcionalita umožňujúca elektronicky podpisovať formuláre generované ITMS2014+ a elektronicky ich predkladať na príslušné subjekty implementácie fondov bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+. Táto funkcionalita je aktuálne dostupná pre prípad predkladania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pre prípad predkladania Žiadosti o platbu. Táto funkcionalita bude priebežne...
Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy a vysporiadaní
Vysoká priorita
4. januára 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom k prebiehajúcim uzávierkovým prácam v účtovnom systéme ISUF je evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy (doklad vlastnej iniciatívy) a vysporiadaní v ITMS2014+ dočasne obmedzená. Nie je možné odoslať doklad vlastnej iniciatívy do neverejnej časti. Nie je možné aktualizovať doklad vlastnej iniciatívy. Úhrady, ktoré zaslal dlžník v roku 2018,...
Sprístupnenie príručky pre Žiadosť o aktiváciu konta na verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
26. septembra 2017
Vážení návštevníci ITMS2014+, v časti E-learning hlavnej stránky ITMS2014+ (vidˇ priložený obrázok) sme pre Vás vytvorili interaktívnu príručku, ktorá Vás prevedie procesom vytvorenia žiadosti o aktiváciu konta na verejnej časti ITMS2014+. Ďalšie príručky nájdete v sekcii E-learning hlavného menu aplikácie ITMS2014+ po zriadení užívateľského konta a prihlásení sa do aplikácie ITMS2014+.
Ako funguje systém postavený na free open source?
19. septembra 2017
Systém ITMS2014+ je postavený na free open source produktoch a technológiách. Kompletný zoznam je dostupný priamo na verejnej časti ITMS2014+, konkrétne na url adrese https://www.itms2014.sk/we-love-oss. Ešte stále a často diskutovanou otázkou je budúcnosť využívania free open source produktov a technológií v rámci budovania informačných systémov/aplikácií a v štátnej správe. Osobne sme sa stretli...
Možnosť odoberať novinky a aktuálne informácie priamo z ITMS2014+
Stredná priorita
15. augusta 2017
V rámci portálu https://www.itms2014.sk a jeho jednotlivých stránok ako napr. aktuality, plánované výzvy, výhlásené výzvy a ukončené výzvy, bola doplnená možnosť prihlásenia sa k odoberaniu noviniek v rámci daného zoznamu/stránky. Možnosť nastavenia odoberania noviniek sa nachádza v spodnej časti zoznamu/stránky. Takto si vie používateľ jednoducho nastaviť zasielanie noviniek v rámci tých zoznamov/stránok,...
V rámci OpenData API sprístupnené nové dátové štruktúry a uvoľnené opravy identifikovaných chýb
Stredná priorita
15. augusta 2017
Dovoľujeme si informovať, že minulý týždeň bola do prevádzky uvoľnená nová verzia API pre publikovanie otvorených dát z ITMS2014+. Popis opráv a rozšírení v rámci API je dostupný na nasledovnej URL adrese https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/221?u=peter_k URL adresa na API https://opendata.itms2014.sk/ Odporúčame pracovať s verziou 2 (V2), nakoľko všetky nové rozšírenia...
Inicializácia zadávania údajov pri vytváraní subjektu - integrácia ITMS2014+ na Register právnických osôb
Vysoká priorita
13. júla 2017
Sprístupňujeme ďalšiu integráciu v rámci systému ITMS2014+. Do prevádzky sa dostalo prepojenie ITMS2014+ na Register právnických osôb (RPO). Táto integrácia a jej využitie sa dotýkajú používateľov verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+. Prínosom tejto integrácie je používateľom uľahčiť prácu pri evidovaní subjektu do ITMS2014+. Pre používateľa to znamená, že v procese evidovania/vytvárania subjektu...
Nová verzia OpenData API sprístupnená
Stredná priorita
19. júna 2017
Dňa 16.6.2017 bola do prevádzky uvoľnená nová verzia OpenData API. Najdôležitejšou zmenou je zavedenie verzionovania API https://opendata.itms2014.sk/ Ďalšou doležitou zmenou je prechod API do "on-line" režimu nad produkčnou databázou ITMS2014+. Popis hlavných zmien a opráv je dostupný na tomto linku https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/115
Z ITMS2014+ sme sprístupnili dáta, verejnosť túto možnosť využila
20. apríla 2017
Sprístupníli sme dáta z ITMS2014+ prostredníctvom API a verejnosť túto možnosť využila. Aktuálne beží mikroobstrávanie na spracovanie dát z OpenData API ITMS2014+. Viac info je k dispozícii na tomto linku https://github.com/slovensko-digital/harvester.ecosystem/issues/6
Žiadosti o platbu v rámci OpenData API
Stredná priorita
18. februára 2017
OpenData API bolo rozšírené o dáta žiadostí o platbu. Link na API https://opendata.itms2014.sk/swagger?url=https://opendata.itms2014.sk/swagger.json#/ Ďalšie informácie o API https://platforma.slovensko.digital/t/opendata-eurofondy-itms2014/1140/77