Aktuality

Usmernenie CKO č. 6, verzia 1 – elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+
Vysoká priorita
28. marca 2019
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28. 03. 2019 nadobudlo účinnosť Usmernenie CKO č. 6, verzia 1 – elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
Aktuálny výpadok prihlásenia sa do ITMS2014+ cez UPVS
Vysoká priorita
26. marca 2019
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom technickom výpadku prihlasovania sa do ITMS2014+ prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (UPVS) s použitím eID. Na odstránení v spolupráci s príslušnými partnermi pracujeme. Dovoľujeme si informovať používateľov, ktorí sa rozhodnú nezasielať ŽoNFP fyzicky podpísanú v papierovej podobe - teda rozhodnú sa pre elektronické podpísanie...
Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy - oznam
Vysoká priorita
11. januára 2019
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy funguje opäť bez obmedzení. Doklady vlastnej iniciatívy je možné odosielať do neverejnej časti ITMS2014+.
Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy a dokladov vysporiadaní
Vysoká priorita
7. januára 2019
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom k prebiehajúcim uzávierkovým prácam v účtovnom systéme ISUF je evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy (doklad vlastnej iniciatívy) a vysporiadaní v ITMS2014+ dočasne obmedzená. Nie je možné odoslať doklad vlastnej iniciatívy do neverejnej časti. Nie je možné aktualizovať doklad vlastnej iniciatívy. Úhrady, ktoré zaslal dlžník v roku 2019,...
Dočasná nedostupnosť video-kurzov
Stredná priorita
22. augusta 2018
Vážení používatelia ITMS2014+, ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť video-kurzov v rámci príručky pre používanie ITMS2014+ (tzv. eLearning). Evidenciu video-kurzov prepracovávame s cieľom zvýšiť Váš používateľský komfort pri ich využívaní a aktualizovať ich obsah vzhľadom k aktuálnej verzii systému ITMS2014+. O opätovnej dostupnosti príručiek Vás budeme informovať prostredníctvom oznamu - aktuality.
Spustenie novej funkcionality predkladania dokumentov – VŠEOBECNÉ PODANIE
Stredná priorita
9. júna 2018
Vážení užívatelia, dovoľujeme si Vás informovať o nedávnom nasadení novej funkcionality ITMS2014+ s názvom „Všeobecné podanie“. Funkcionalita umožňuje prihláseným užívateľom verejnej časti ITMS2014+ evidenciu a predloženie akéhokoľvek dokumentu priamo prostredníctvom aplikácie ITMS2014+ rovnakým spôsobom ako aplikácia umožňuje pri predkladaní iných formulárov napr. žiadosti o nenávratný finančný príspevok,...
Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
25. mája 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28. 05. 2018 nadobúda účinnosť nová verzia Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/.
Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a manažérov ITMS2014+
Vysoká priorita
25. mája 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25. 05. 2018 nadobúda účinnosť nová verzia Bezpečnostného manuálu pre koncových používateľov a administrátorov ITMS2014+ verzia 1.1, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/.
Funkcionalita elektronického predkladania formulárov v ITMS2014+ bola rozšírená o ďalšie formuláre
Stredná priorita
24. mája 2018
V ITMS2014+ bola rozšírená funkcionalita elektronického podpisovania formulárov generovaných ITMS2014+ a ich elektronického predkladania na príslušné orgány implementácie fondov bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+ o nasledovné formuláre: Žiadosť o aktiváciu konta Hlásenie o začatí alebo konci realizácie aktivity projektu Monitorovacia správa projektu Evidencia verejného obstarávania Zároveň bolo...
Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy
Vysoká priorita
19. januára 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy funguje opäť bez obmedzení. Doklady vlastnej iniciatívy je možné odosielať do neverejnej časti ITMS2014+.