Dočasná nedostupnosť video-kurzov

Stredná priorita
22. augusta 2018
Vážení používatelia ITMS2014+,
 
ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť video-kurzov v rámci príručky pre používanie ITMS2014+ (tzv. eLearning). Evidenciu video-kurzov prepracovávame s cieľom zvýšiť Váš používateľský komfort pri ich využívaní a aktualizovať ich obsah vzhľadom k aktuálnej verzii systému ITMS2014+. O opätovnej dostupnosti príručiek Vás budeme informovať prostredníctvom oznamu - aktuality.