Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy

Vysoká priorita
19. januára 2018

Vážení používatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy funguje opäť bez obmedzení. Doklady vlastnej iniciatívy je možné odosielať do neverejnej časti ITMS2014+.