Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a manažérov ITMS2014+

Vysoká priorita
25. mája 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25. 05. 2018 nadobúda účinnosť nová verzia Bezpečnostného manuálu pre koncových používateľov a administrátorov ITMS2014+ verzia 1.1, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/.