Funkcionalita elektronického predkladania formulárov v ITMS2014+ bola rozšírená o ďalšie formuláre

Stredná priorita
24. mája 2018
V ITMS2014+ bola rozšírená funkcionalita elektronického podpisovania formulárov generovaných ITMS2014+ a ich elektronického predkladania na príslušné orgány implementácie fondov bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+ o nasledovné formuláre:
  • Žiadosť o aktiváciu konta
  • Hlásenie o začatí alebo konci realizácie aktivity projektu
  • Monitorovacia správa projektu
  • Evidencia verejného obstarávania
Zároveň bolo umožnené viacnásobné elektronické podpisovanie, t.j. elektronické podpísanie formuláru viacerými osobami povinnými konať v mene subjektu.  
 
 
 
Odpovede na špecifické otázky v rámci tejto oblasti sú k dispozícii tu: https://www.itms2014.sk/faqs?11&tema=38fa22e1-798f-43d7-92bb-62ef747eda14