Sprístupnenie príručky pre Žiadosť o aktiváciu konta na verejnej časti ITMS2014+

Vysoká priorita
26. septembra 2017
Vážení návštevníci ITMS2014+,
 
v časti E-learning hlavnej stránky ITMS2014+ (vidˇ priložený obrázok) sme pre Vás vytvorili interaktívnu príručku, ktorá Vás prevedie procesom vytvorenia žiadosti o aktiváciu konta na verejnej časti ITMS2014+.
Ďalšie príručky nájdete v sekcii E-learning hlavného menu aplikácie ITMS2014+ po zriadení užívateľského konta a prihlásení sa do aplikácie ITMS2014+.