Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy a dokladov vysporiadaní

Vysoká priorita
7. januára 2019
Vážení používatelia,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom k prebiehajúcim uzávierkovým prácam v účtovnom systéme ISUF je evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy (doklad vlastnej iniciatívy) a vysporiadaní v ITMS2014+ dočasne obmedzená.
  1. Nie je možné odoslať doklad vlastnej iniciatívy do neverejnej časti. 
  2. Nie je možné aktualizovať doklad vlastnej iniciatívy.
  3. Úhrady, ktoré zaslal dlžník v roku 2019, budú v ITMS2014+ automaticky spracované (vygenerované vysporiadania) až po ukončení uzávierkových prác.
O ukončení uzávierkových prác a otvorení účtovného roka 2019 budú používatelia informovaní prostredníctvom ITMS2014+.