Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy - oznam

Vysoká priorita
11. januára 2019
Vážení používatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy funguje opäť bez obmedzení. Doklady vlastnej iniciatívy je možné odosielať do neverejnej časti ITMS2014+.