Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy a vysporiadaní

Vysoká priorita
4. januára 2018
Vážení používatelia,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom k prebiehajúcim uzávierkovým prácam v účtovnom systéme ISUF je evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy (doklad vlastnej iniciatívy) a vysporiadaní v ITMS2014+ dočasne obmedzená.
  1. Nie je možné odoslať doklad vlastnej iniciatívy do neverejnej časti. 
  2. Nie je možné aktualizovať doklad vlastnej iniciatívy.
  3. Úhrady, ktoré zaslal dlžník v roku 2018, budú v ITMS2014+ automaticky spracované (vygenerované vysporiadania) až po ukončení uzávierkových prác.
O ukončení uzávierkových prác a otvorení účtovného roka 2018 budú používatelia informovaní prostredníctvom ITMS2014+.