Aktuálny výpadok prihlásenia sa do ITMS2014+ cez UPVS

Vysoká priorita
26. marca 2019
Vážení používatelia, 
 
dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom technickom výpadku prihlasovania sa do ITMS2014+ prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (UPVS) s použitím eID. Na odstránení v spolupráci s príslušnými partnermi pracujeme.
 
Dovoľujeme si informovať používateľov, ktorí sa rozhodnú nezasielať ŽoNFP fyzicky podpísanú v papierovej podobe - teda rozhodnú sa pre elektronické podpísanie a elektronické predloženie, že aj počas výpadku dokáže používateľ verejnej časti ITMS2014+ PDF formulár dokumentu (vygenerovaný a odoslaný prostredníctvom ITMS2014+) elektronicky podpísať a podpísaný odoslať príslušnému orgánu prostredníctvom svojej schránky v prostredí webového sídla www.slovensko.sk .
 
Z uvedeného vyplýva, že po vyplnení príslušného formuláru dokumentu (napr. ŽoNFP) žiadateľ v ITMS2014+ zvolí jeho odoslanie so špecifikáciou „listinné odoslanie“. V rámci sprievodcu sa používateľovi naskytne možnosť stiahnutia PDF formuláru. Sprievodcu odoslaním príslušne dokončí. PDF formulár je aj po dokončení sprievodcu odoslaním dostupný v menu detailu príslušnej evidencie (napr. ŽoNFP). Následne používateľ verejnej časti tento PDF formulár elektronicky podpíše (kvalifikovaným elektronickým podpisom) a odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky v prostredí webového sídla www.slovensko.sk