Aktuality

Dočasná nedostupnosť video-kurzov
Stredná priorita
22. augusta 2018
Vážení používatelia ITMS2014+, ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť video-kurzov v rámci príručky pre používanie ITMS2014+ (tzv. eLearning). Evidenciu video-kurzov prepracovávame s cieľom zvýšiť Váš používateľský komfort pri ich využívaní a aktualizovať ich obsah vzhľadom k aktuálnej verzii systému ITMS2014+. O opätovnej dostupnosti príručiek Vás budeme informovať prostredníctvom oznamu - aktuality.
Spustenie novej funkcionality predkladania dokumentov – VŠEOBECNÉ PODANIE
Stredná priorita
9. júna 2018
Vážení užívatelia, dovoľujeme si Vás informovať o nedávnom nasadení novej funkcionality ITMS2014+ s názvom „Všeobecné podanie“. Funkcionalita umožňuje prihláseným užívateľom verejnej časti ITMS2014+ evidenciu a predloženie akéhokoľvek dokumentu priamo prostredníctvom aplikácie ITMS2014+ rovnakým spôsobom ako aplikácia umožňuje pri predkladaní iných formulárov napr. žiadosti o nenávratný finančný príspevok,...
Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
25. mája 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28. 05. 2018 nadobúda účinnosť nová verzia Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/.
Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a manažérov ITMS2014+
Vysoká priorita
25. mája 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25. 05. 2018 nadobúda účinnosť nová verzia Bezpečnostného manuálu pre koncových používateľov a administrátorov ITMS2014+ verzia 1.1, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/.
Funkcionalita elektronického predkladania formulárov v ITMS2014+ bola rozšírená o ďalšie formuláre
Stredná priorita
24. mája 2018
V ITMS2014+ bola rozšírená funkcionalita elektronického podpisovania formulárov generovaných ITMS2014+ a ich elektronického predkladania na príslušné orgány implementácie fondov bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+ o nasledovné formuláre: Žiadosť o aktiváciu konta Hlásenie o začatí alebo konci realizácie aktivity projektu Monitorovacia správa projektu Evidencia verejného obstarávania Zároveň bolo...
Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy
Vysoká priorita
19. januára 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy funguje opäť bez obmedzení. Doklady vlastnej iniciatívy je možné odosielať do neverejnej časti ITMS2014+.
ITMS2014+ umožňuje elektronické predkladanie formulárov - Žiadosť o NFP a Žiadosť o platbu
Vysoká priorita
15. januára 2018
V ITMS2014+ bola spustená funkcionalita umožňujúca elektronicky podpisovať formuláre generované ITMS2014+ a elektronicky ich predkladať na príslušné subjekty implementácie fondov bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+. Táto funkcionalita je aktuálne dostupná pre prípad predkladania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pre prípad predkladania Žiadosti o platbu. Táto funkcionalita bude priebežne...
Evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy a vysporiadaní
Vysoká priorita
4. januára 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom k prebiehajúcim uzávierkovým prácam v účtovnom systéme ISUF je evidencia vrátení z vlastnej iniciatívy (doklad vlastnej iniciatívy) a vysporiadaní v ITMS2014+ dočasne obmedzená. Nie je možné odoslať doklad vlastnej iniciatívy do neverejnej časti. Nie je možné aktualizovať doklad vlastnej iniciatívy. Úhrady, ktoré zaslal dlžník v roku 2018,...
Sprístupnenie príručky pre Žiadosť o aktiváciu konta na verejnej časti ITMS2014+
Vysoká priorita
26. septembra 2017
Vážení návštevníci ITMS2014+, v časti E-learning hlavnej stránky ITMS2014+ (vidˇ priložený obrázok) sme pre Vás vytvorili interaktívnu príručku, ktorá Vás prevedie procesom vytvorenia žiadosti o aktiváciu konta na verejnej časti ITMS2014+. Ďalšie príručky nájdete v sekcii E-learning hlavného menu aplikácie ITMS2014+ po zriadení užívateľského konta a prihlásení sa do aplikácie ITMS2014+.
Ako funguje systém postavený na free open source?
19. septembra 2017
Systém ITMS2014+ je postavený na free open source produktoch a technológiách. Kompletný zoznam je dostupný priamo na verejnej časti ITMS2014+, konkrétne na url adrese https://www.itms2014.sk/we-love-oss. Ešte stále a často diskutovanou otázkou je budúcnosť využívania free open source produktov a technológií v rámci budovania informačných systémov/aplikácií a v štátnej správe. Osobne sme sa stretli...