Ako začať s eurofondami

01

Premyslenie si projektového zámeru

Na začiatku si premyslite aký projekt plánujete realizovať a financovať z EÚ fondov. Definujte základné ciele projektu pomocou aktivít projektu. Výsledok projektového zámeru by mal byť jasný, zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný.

Projektový zámer Vám pomôže lepšie sa orientovať v rámci operačných programov, výziev a podporovaných aktivít.

02

Vyhľadanie vhodného grantu resp. výzvy

Výzva predstavuje základný metodický rámec, na základe ktorého žiadateľ vypracúva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Pre úspešné podanie žiadosti je nutné dôkladne si preštudovať oprávnenosť a podpornú dokumentáciu k výzve.

Verejná časť systému ITMS2014+ poskytuje niekoľko nástrojov ako vyhľadať správnu výzvu. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa na odber nových výziev.

Vyhľadávač grantov
03

Registrácia do ITMS2014+

Na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je nutná registrácia do systému ITMS2014+. Registrácia do systému prebieha pomocou elektronického formulára - Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK). Žiadosť o prístup je schvaľovaná DataCentrom ako subjektom prevádzkujúcim ITMS2014+.

Žiadosť o aktiváciu konta
04

Vypracovanie žiadosti o NFP

Po zaregistrovaní sa do ITMS2014+ je možné na vybranú výzvu vypracovať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Žiadosť s požadovanými prílohami sa vypracováva elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Žiadosť sa vypracuje podľa pokynov vyhlasovateľa výzvy. Vyhlasovateľ výzvy zverejňuje dokumentáciu k výzve, práva a povinnosti žiadateľov ako aj podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť žiadosť predložená žiadateľom. V prípade otázok ohľadne výzvy kontaktujte vyhlasovateľa výzvy cez jeho kontaktné údaje uvedené priamo vo výzve.

05

Podanie/Odoslanie žiadosti o NFP

Formulár ŽoNFP aj s prílohami sa predkladá prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyhlasovateľovi výzvy. Vyhlasovateľ výzvy žiadosť zaregistruje a spracuje. O výsledku schvaľovacieho procesu Vás bude informovať.

Kam ďalej

Zverejnené granty/výzvy

Na nižšie uvedených odkazoch sa nachádza zverejnený harmonogram výziev, a taktiež prehľad vyhlásených resp. ukončených výziev. Zoznamy je možné filtrovať podľa rôznych kritérií.

Plánované výzvy Vyhlasené výzvy

Prehľad projektov

Prehľady realizovaných a ukončených projektov sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch. Zoznamy umožňujú podrobnejšie filtrovanie.

Projekty v realizácii Ukončené projekty

Prehľad žiadostí o NFP

Prehľad schválených alebo neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok nájdete na nasledujúcich odkazoch. Zoznamy umožňujú ďalšie filtrovanie.

Schválené žonfp Neschválené žonfp

Úspešné projekty

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
Operačný program Doprava
PO • 83 868 373,00 €
Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 67 816 653,85 €
Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov
Operačný program Doprava
TN, NR, KE, TT, PO, BA • 156 151 387,30 €