Ako vypracovať žiadosť?

V prípade, že máte záujem o danú výzvu, musíte vykonať nasledovné kroky:
 
1. preštudujte si podpornú dokumentáciu k výzve. Podporná dokumentácia k výzve špecifikuje všetky práva a povinnosti a oprávnenosť žiadateľa o finančný príspevok z eurofondov. Podpornú dokumentáciu k výzve vydáva vyhľasovateľ výzvy. V prípade nejasností, otázok je potrebné kontaktovať vyhľasovateľa výzvy,
 
2. v prípade, že chcete zostať informovaný, zapnite si sledovanie výzvy. Prostredníctvom e-mailových notifikácií budete informovaný o prípadných zmenách výzvy,
 
3. vytvorte si používateľské konto do verejnej čati ITMS2014+ prostredníctvom formuláru žiadosti o aktiváciu konta. Celý proces vytvorenia konta, t.j. od vyplnenia formuláru žiadosti o aktiváciu konta až po jeho schválenie, môže trvať až 10 dní,
 
4. prostredníctvom prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno, heslo) sa prihláste do verejnej časti ITMS2014+. V rámci Vami vybratej výzvy vypracujte žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Po prihlásení sa do verejnej časti ITMS2014+ Vám bude sprístupnený elektronický formulár pre vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
 
5. Bezplatné poradenstvo pre žiadateľov, prijímateľov a verejnosť poskytujú jednotlivé informačné poradenské centrá v krajoch.