Ako vypracovať žiadosť?

V prípade, že máte záuem o danú plánovanú výzvu, odporúčame vykonať nasledovné kroky:
 
1. v prípade, že chcete zostať informovaný, zapnite si sledovanie plánovanej výzvy. Prostredníctvom e-mailových notifikácií budete informovaný o prípadných zmenách výzvy. Zároveň budete informovaný o oficiálnom vyhlásení výzvy, v rámci ktorej je už možné predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
 
2. vytvorte si používateľské konto do verejnej časti ITMS2014+ prostredníctvom formuláru žiadosti o aktiváciu konta. Celý proces vytvorenia konta, t.j. od vyplnenia formuláru žiadosti o aktiváciu konta až po jeho schválenie, môže trvať až 10 dní.